ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
งานยุทธศาสตร์ฯ
เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายก อบต.
กิจการสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
การยกย่องบุคคล/หน่วยงาน
ควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชน
งานพัสดุ
การประหยัดพลังงาน
แหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     สำนักปลัด อบต. 

สำนักปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.  


นายกิตติศักดิ์ ทองธนเศรฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 094-4712299


นายวิทยา สิงพะเนาว์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086-0942483


นางสาวรุตยาวีย์ ตอทองหลาง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 064-1962423


-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
โทรศัพท์ : -


นายสุทิกรณ์ จริยวัฒนสุข
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
โทรศัพท์ : 098-2312264


นางนันทนา แหนกลาง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 063-0253188


นายทศพล สระทองหลาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทรศัพท์ : 082-8609311


นายทินภัทร ถิ่นทองหลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทรศัพท์ : 062-6243781


นางสาวกานดา จีนทองหลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทรศัพท์ : 085-9924058


นางสาวธนพร แก้วใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 044078198


นางแฉล้ม พิมพ์ทองหลาง
คนงาน
โทรศัพท์ : 093-4947381


นายปราโมทย์ ครบทองหลาง
ภารโรง
โทรศัพท์ : 044078198
สายตรงนายก อบต.ทองหลาง

080-0135513
นายภิชัย แจ้งจิตร
สายตรงปลัด อบต.ทองหลาง

044-078198
นางสาวปิยนุช ปอแก้ว (รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.ทองหลาง)
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ความพึงพอใจของประชาชน
คู่มือการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.212.96.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,403,655

แผ่นพับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-078198   Fax : 044-078198
Email : obttonglang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.