ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
งานยุทธศาสตร์ฯ
เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายก อบต.
กิจการสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
การยกย่องบุคคล/หน่วยงาน
ควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชน
งานพัสดุ
การประหยัดพลังงาน
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  


นางสาวสาลี รสชาติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 084-3396168


นางสาวลัดดา ทิพย์กระโทก
ครู ค.ศ.3
โทรศัพท์ : 098-2288661


นางประไพ วรทองหลาง
ครู ค.ศ.3
โทรศัพท์ : 063-1598298


นางจารุวรรณ รักพวกกลาง
ครู ค.ศ.3
โทรศัพท์ : 063-6268487


นางบุญชู กลิ่นหอม
ครู ค.ศ.2
โทรศัพท์ : 098-2062912


นางณัฐนันท์ จีนทองหลาง
ครู ค.ศ.2
โทรศัพท์ : 065-4562430


นางอรานุช จริยวัฒนสุข
ครู ค.ศ.1
โทรศัพท์ : 084-0359138


นางสาวกัณนิกา ศรีดาว
ครู ค.ศ.2
โทรศัพท์ : 087-2411389


นายปริญญา วัจนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 084-7333458


เพชรรัตน์ ทองพรม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 081-7094151


นางสาววชิราพร ลือเดช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 093-3434898


นางธนสร ทุมกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
โทรศัพท์ : 093-5412487


นางสาวศิริลักษณ์ โอนทองหลาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 081-0710836


นางสาวอิสริยาภรณ์ จรรยาพิทักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 093-5625116


นางนันทนา แหนกลาง
คนงาน
โทรศัพท์ : 063-0253188
สายตรงนายก อบต.ทองหลาง

080-0135513
นายภิชัย แจ้งจิตร
สายตรงปลัด อบต.ทองหลาง

044-078198
น.ส.ปวีณ์ริศา คงกระพันธ์
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 มกราคม 2566
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ความพึงพอใจของประชาชน
คู่มือการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.173.35.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,151,329

ITA 2566
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-078198   Fax : 044-078198
Email : obttonglang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.