ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
งานยุทธศาสตร์ฯ
เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายก อบต.
กิจการสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
การยกย่องบุคคล/หน่วยงาน
ควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชน
งานพัสดุ
การประหยัดพลังงาน
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
     นักวิชาการเกษตรเปิดอ่าน
     นักบริหารงานการเกษตรเปิดอ่าน
     นักพัฒนาชุมชนเปิดอ่าน
     นักบริหารงานสวัสดิการสังคมเปิดอ่าน
     เจ้าพนักงานธุรการเปิดอ่าน
     นักวิชาการศึกษาเปิดอ่าน
     นักบริหารงานการศึกษาเปิดอ่าน
     นายช่างโยธาเปิดอ่าน
     นักบริหารงานช่างเปิดอ่าน
     นักวิชาการจัดเก็บรายได้เปิดอ่าน
     นักวิชการพัสดุเปิดอ่าน
     นักวิชาการเงินและบัญชีเปิดอ่าน
     นักวิชาการคลังเปิดอ่าน
     นักบริหารงานคลังเปิดอ่าน
     เจ้าพนักงานป้องกันฯเปิดอ่าน
     เจ้าพนักงานสาธารณสุขเปิดอ่าน
     นักบริหารงานท้องถิ่นเปิดอ่าน
     นักบริหารงานทั่วไปเปิดอ่าน
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเปิดอ่าน
     นักจัดการงานทั่วไปเปิดอ่าน
     นักทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
สายตรงนายก อบต.ทองหลาง

080-0135513
นายภิชัย แจ้งจิตร
สายตรงปลัด อบต.ทองหลาง

044-078198
น.ส.ปวีณ์ริศา คงกระพันธ์
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 มกราคม 2566
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ความพึงพอใจของประชาชน
คู่มือการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.173.35.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,151,232

ITA 2566
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-078198   Fax : 044-078198
Email : obttonglang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.