ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
งานยุทธศาสตร์ฯ
เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายก อบต.
กิจการสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
การยกย่องบุคคล/หน่วยงาน
ควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชน
งานพัสดุ
การประหยัดพลังงาน
แหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. 
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.  
     คู่มือการปฏิบัติงาน อปทเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงาน การรับส่งหนังสือราชการเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงาน การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัตงานด้านสารบรรณเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเปิดอ่าน
     คู่มือลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเปิดอ่าน
     คู่มือการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงาน พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง0000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงนายก อบต.ทองหลาง

080-0135513
นายภิชัย แจ้งจิตร
สายตรงปลัด อบต.ทองหลาง

044-078198
นางภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล (รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ทองหลาง)
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 2425 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 24 เมษายน 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ความพึงพอใจของประชาชน
คู่มือการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.238.235.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,952,108

แผ่นพับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-078198   Fax : 044-078198
Email : obttonglang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.