ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
งานยุทธศาสตร์ฯ
เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายก อบต.
กิจการสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
การยกย่องบุคคล/หน่วยงาน
ควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชน
งานพัสดุ
การประหยัดพลังงาน
แหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ที่ตั้งตำบล 

ที่ตั้งตำบล
ที่ตั้งตำบล  

 ที่ตั้งตำบล  

 
ทำเลที่ตั้งตำบล   ตำบลทองหลางเป็น 1 ใน 8 ตำบลในเขตอำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ  ตำบลหนองพลวง ตำบลจักราช ตำบลลำมูล ตำบลช้างทอง    ดังนี้
              ทิศเหนือ           จรด       ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง
             ทิศตะวันออก     จรด       ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช
             ทิศตะวันตก       จรด       ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
             ทิศใต้                จรด       ตำบลจักราช อำเภอจักราช
โดยตำบลทองหลางอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
 
            พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง มีพื้นที่ ประมาณ 37.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,719 ไร่
 
 แผนที่ตำบลทองหลาง   อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 
เขตปกครอง     องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางมีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งหมดรวม 10 หมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านเหมสูง
หมู่ที่ 2 บ้านโนนนางฝ้าย
หมู่ที่ 3 บ้านเหมต่ำ
หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวตะแบง
หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาโยย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองมโนรมย์
หมู่ที่ 8 บ้านตูม
หมู่ที่ 9 บ้านตูม
หมู่ที่ 10 บ้านเหมราษฎร์
 

 

เอกสารประกอบ
สายตรงนายก อบต.ทองหลาง

080-0135513
นายภิชัย แจ้งจิตร
สายตรงปลัด อบต.ทองหลาง

044-078198
นางภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล (รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ทองหลาง)
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3031 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ความพึงพอใจของประชาชน
คู่มือการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 3.238.112.198
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,886,805

แผ่นพับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-078198   Fax : 044-078198
Email : obttonglang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.