ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
งานยุทธศาสตร์ฯ
เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายก อบต.
กิจการสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
การยกย่องบุคคล/หน่วยงาน
ควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชน
งานพัสดุ
การประหยัดพลังงาน
แหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  


-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 044078198


นางสาวลัดดา ทิพย์กระโทก
ครู ค.ศ.3
โทรศัพท์ : 098-2288661


นางประไพ วรทองหลาง
ครู ค.ศ.3
โทรศัพท์ : 063-1598298


นางจารุวรรณ รักพวกกลาง
ครู ค.ศ.3
โทรศัพท์ : 063-6268487


นางบุญชู กลิ่นหอม
ครู ค.ศ.2
โทรศัพท์ : 098-2062912


นางณัฐนันท์ จีนทองหลาง
ครู ค.ศ.2
โทรศัพท์ : 065-4562430


นางอรานุช จริยวัฒนสุข
ครู ค.ศ.2
โทรศัพท์ : 084-0359138


นางสาวกัณนิกา ศรีดาว
ครู ค.ศ.2
โทรศัพท์ : 087-2411389


เพชรรัตน์ ทองพรม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 081-7094151


นางสาววชิราพร ลือเดช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 093-3434898


นางธนสร ทุมกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
โทรศัพท์ : 093-5412487


นางสาวศิริลักษณ์ โอนทองหลาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 081-0710836


นางสาวอิสริยาภรณ์ จรรยาพิทักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 093-5625116


นางสาวปรารถนา วอนทองหลาง
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 044-078198
สายตรงนายก อบต.ทองหลาง

080-0135513
นายภิชัย แจ้งจิตร
สายตรงปลัด อบต.ทองหลาง

044-078198
นางภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล (รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ทองหลาง)
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3031 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ความพึงพอใจของประชาชน
คู่มือการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.238.112.198
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,887,017

แผ่นพับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-078198   Fax : 044-078198
Email : obttonglang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.