ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
งานยุทธศาสตร์ฯ
เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายก อบต.
กิจการสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
การยกย่องบุคคล/หน่วยงาน
ควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชน
งานพัสดุ
การประหยัดพลังงาน
แหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  
  1.ระบบเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการกำกับติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร        

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลฯ(E-PLAN)

ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (E-LAAS)

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐาน (INFO)

ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.(Welfare)

ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง (ELE)

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(E-GP)

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)

ระบบ Electronic Report (E-report)

ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย

ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (ITA)

ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ (E-Social Welfare)


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
วันที่ประกาศ : 2021-11-30

สายตรงนายก อบต.ทองหลาง

080-0135513
นายภิชัย แจ้งจิตร
สายตรงปลัด อบต.ทองหลาง

044-078198
นางภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล (รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ทองหลาง)
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3031 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ความพึงพอใจของประชาชน
คู่มือการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.238.112.198
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,886,939

แผ่นพับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-078198   Fax : 044-078198
Email : obttonglang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.